Om Future Transport Awards

Future Transport Awards är resultatet av Chefredaktör Anders Karlsson och Projektledare Jörgen Nyströms vilja av att visa på branschens kraft och vilja att förbättra sig. Ideér som blir till verklighet, och beprövade lösningar som med enkla medel kan möta framtidens behov.

Syftet med Future Transport Award är helt enkelt att lyfta fram goda exempel och föredömen som har tagit fram effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga trafikslagsöverskridande transportlösningar för personresor och godstransporter. Juryn bedömer de nominerade med hänsyn tagen till miljöanpassning, ekonomisk hållbarhet och inte minst kvalitet. Kategorierna speglar de tre parallella mässornas utställare, leverantörer och besökare. Nordic Rail, Nordic Road och Future Transport, alla under samlingsnamnet Future Transport Award.

Det handlar inte bara om att leverera ett resultat på sista raden, utan mer om långsiktighet och en inneboende innovationskraft – och vilja!

Läs mer om kriterierna för varje pris under menyfliken Kategorier

Varmt välkommen till Future Transport Awards 2017 den 11 oktober i Jönköping.