Kategorier

Future Transport Award – Public Transport

Strävan från beslutsfattares och branschens håll att öka antalet kollektiva resor uppnås inte genom en enskild idé eller ett specifikt trafikslag. En helhetssyn gällande tillgänglighet, flexibilitet och varje trafikslags unika möjligheter måste få råda. Detta kombinerat med hänsyn tagen till lönsamhet, kvalitet och miljö är basen i kriterierna för kategorin Public Transport i Future Transport Award.

Future Transport Award – Intermodal Goods

I en bransch som – minst sagt – ligger under prispress, är det än mer viktigt att hitta rätt transportslag för rätt produkt. Transportföretag och varuägare tvingas mer och mer inse att ”Rätt” inte alltid är ETT. Intermodala transporter är också en viktig del av lösningen gällande transportindustrins miljöpåverkan. Företag eller organisationer som aktivt arbetar med att införa ett intermodalt tankesätt i sina transporter kan nomineras till kategorin Intermodal Goods i Future Transport Award.

Future Transport Award – Road Security

I Sverige pågår varje år ett antal omfattande arbeten med syfte att utveckla och underhålla vårt vägnät. Dessa arbeten sker i större utsträckning i befintlig infrastrukturs absoluta närhet, vilket medför stora risker för de som utför arbetet. Priset Road Security har instiftats för att premiera goda exempel och föredömliga initiativ som lokalt ute i verkligheten på ett markant sätt förbättrat säkerheten kring dessa arbetsplatser. Juryn tittar särskilt på skalbarheten på nationell och internationell nivå.