Jury

Juryn består av följande ledamöter inklusive deras nätvärk.

Magnus Ringqvist, projektledare Elmia Nordic Rail/Future Transport
Jacob Albertsen, Projektledare Mentor Communications (juryns ordförande)

Vid frågor kontakta juryns ordförande Jacob Albertsen, tel 08-670 41 27

transport logga:pms
rt-forum180